هوران طب

خط مشی

هوارن طب مهر پردیس همواره به دنبال ارائه کار راهکارهای جدید و خلاقانه در دنیای پزشکی است تا به این وسیله خدمتی در جامعه پزشکی کشور در جهت همگام بودن با فناوری زور دنیا ارائه دهد. ما معتقدیم پیشرفت و تعالی نیاز هر روز انسان است و با این چشم انداز ، هدف اصلی مدیران مجموعه ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان است

و در راستا ماموریت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی از طریق دسترسی سریع و آسان آحاد جامعه به محصولات درمانی و زیبایی مطمئن و با کیفیت میباشد.