سید گیاهی واکاریا بسته 600 تایی

1,000,000

سید های گیاهی، دانه های کوچک گیاه واکاریا هستند که برای تحریک نقاط فشاری در گوش با استفاده از لایه ای چسبنده بر روی نقاط قرار داده می شوند.
این دانه ها در بسته های ورقه ای که هر بسته شامل 10 ورقه ی 60 تایی می باشد؛ موجود است.

سید گیاهی واکاریا بسته 600 تایی

1,000,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.