پرس نیدل سایز 2216 برند ایکو

1,000,000

پرس نیدل
سایز 2216
برند ایکو
نیدل به معنای سوزن است و «پرس نیدل» یکی از روش های درمانی طب سوزنی گوش است.
زمانی از این سوزن ها استفاده می شود که درمانگر قصد دارد نقاط طب سوزنی را در مدت طولانی تری تحریک کند.
پرس نیدل ها در بسته های 100 تایی موجود می باشد.

پرس نیدل سایز 2216 برند ایکو

1,000,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.