کتاب تکنیک طب سوزنی اسکالپ

2,600,000

کتاب تکنیک طب سوزنی اسکالپ(سبک جیائو)
تکنیک عالی برای درمان بیماری های نورولوژی
نویسنده: Jason Jishun Hao & Linda Lingzhi Hao
ترجمه: راهله رمضانی
نظارت و ویرایش علمی: دکتر سید جواد مجتبوی (دکترای تخصصی طب چینی و سوزنی)

کتاب تکنیک طب سوزنی اسکالپ

2,600,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.