سید مغناطیسی بسته 100 تایی

700,000

دانه های مگنتی، دانه های کوچک مغناطیسی هستند که برای تحریک نقاط فشاری در گوش با استفاده از لایه ای چسبنده بر روی نقاط قرار داده می شوند.
این دانه ها در بسته های ورقه ای که هر بسته شامل 100 سید مغناطیسی می باشد؛ موجود است.

سید مغناطیسی بسته 100 تایی

700,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.