چگونه تحریک سوزن را تشدید یا تسکین دهنده کنیم؟

بنا به عقاید طب سنتی چین سه نوع روش اصلی تحریک مورد استفاده قرار می گیرد.متد تشدید کننده( در زبان چینی Bu) این متد در بیماری هایی که از نوع ضعیف کننده ( تیپ Yin یا Xu) هستند به کار می رود.

متد تسکین دهنده …

برای خواندن مقاله وارد مجله هوران طب شوید.

این نوشته در magazine ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.