پرفروش های هفته

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 0

500,000

سوزن های امبدینگ

سوزن امبدینگ دسته مشکی

250,000

سوزن های امبدینگ

سوزن امبدینگ دسته زرد

300,000

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 2/0

500,000

سوزن های 5PB

سوزن 5PB2525

2,750,000

دسته های محصولات

جدیدترین های مجله