چگونه نقاط طب سوزنی را پیدا کنیم؟

استفاده از محل های آناتومیک: در این روش فاصله نقاط از بعضی اعضای آناتومیک بدن مثل چشم ها- مرز رویش موها- ناف- استخوان جناغ و غیره استفاده می شود. مثلا …

رای خواندن مقاله وارد مجله هوران طب شوید.

این نوشته در magazine ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.