معنی اعداد و حروف روی جعبه سوزن های طب سوزنی

در این مقاله قصد داریم معنی اعداد مختلف و رنگ های مختلف موجود روی جعبه ی سوزن های طب سوزنی را به شما نشان دهیم.

در تصویر بالا یک مثال از یک جعبه ی سوزن طب سوزنی را مشاهده می کنید.

عدد 5 که قبل از حرف PB نوشته شده است به این معناست که…

برای خواندن مقاله وارد مجله هوران طب شوید.

این نوشته در magazine ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.