لامپ TDP رومیزی

65,000,000

لامپ TDP رومیزی
دارای صفحه ای پوشش داده شده با ترکیب عناصر معدنی
کمک به ایجاد محرک های مختلف بیوشیمیایی مفید
تجزیه ساختار ناپایدار مانند سلول های مرده
افزایش عملکرد تنظیمی و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
مورد استفاده در بیماری های جراحی، پزشکی، زنان و غیره

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.
لامپ TDP رومیزی