لامپ TDP پایه دار

110,000,000

لامپ TDP پایه دار
دارای صفحه ای پوشش داده شده با ترکیب عناصر معدنی
کمک به ایجاد محرک های مختلف بیوشیمیایی مفید
تجزیه ساختار ناپایدار مانند سلول های مرده
افزایش عملکرد تنظیمی و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
مورد استفاده در بیماری های جراحی، پزشکی، زنان و غیره

ناموجود

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.
لامپ TDP پایه دار

ناموجود