کتاب راهنمای طب سوزنی گوش(اوریکولوتراپی)

2,900,000

کتاب راهنمای طب سوزنی گوش(اوریکولوتراپی)
سیستم های غربی و چینی طب سوزنی گوش همراه با تصاویر سه بعدی
نویسنده: تری اولسون
مترجم: دکتر عباس انصاری
نظارت و ویرایش علمی: دکتر امیر هومن کاظمی
تعداد صفحات:525

کتاب راهنمای طب سوزنی گوش(اوریکولوتراپی)

2,900,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.