مینی موکسا ذغالی بسته 180 تایی

0

مینی موکسا ذغالی
موجود در بسته های 180 تایی
یکی از مزیت های مینی موکساها کوچک بودن و امکان چسبیدن آنها روی نقطه ی مورد نظر است که به ما تا حدودی از عدم خطر افتادن روی پوست و سوزاندن پوست بیمار اطمینان خاطر می دهد و نیز می توانیم از آنها علاوه بر پوست، بر روی سوزن و یا تکه های زنجبیل استفاده کنیم.
به طور کلی موکساهای ذغالی نسبت به موکساهای گیاهی، تقریبا بدون بو و بدون دود هستند.

در انبار موجود نمی باشد

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.