موکسا زغالی بسته 30 تایی

(1 بررسی مشتری)

4,000,000

موکسا ذغالی
موجود در بسته های 30 تایی
قطر موکسا: 0/7cm
ارتفاع موکسا: 12cm
یکی از مزیت های موکسا رولی یا سیگاری نسبت به سایر موکساها امکان در دست گرفتن و حرکت دادن آن در مسیر مریدین هاست.
به طور کلی موکساهای ذغالی نیز نسبت به موکساهای گیاهی، تقریبا بدون بو و بدون دود هستند.

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.
موکسا زغالی بسته 30 تایی